نام : بررسي مشكلات خوشنويسي از ديدگاه معلمين آموزش ابتدايي پايه سوم منطقه گلبهار در سال تحصيلي 81-80
نام خانوادگی : / راضيه فرازي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : زن
عنوان: بررسي مشكلات خوشنويسي از ديدگاه معلمين آموزش ابتدايي پايه سوم منطقه گلبهار در سال تحصيلي 81-80

عنوان: بررسي مشكلات خوشنويسي از ديدگاه معلمين آموزش ابتدايي پايه سوم منطقه گلبهار در سال تحصيلي 81-80

محقق: راضيه فرازي

رشته و مقطع تحصيلي:  كارشناسي آموزش ابتدايي

اساتيد راهنما: آقاي حسين صادق زاده

سال تحصيلي: 1381

دانشگاه / دانشكده: مركز آموزش عالي فرهنگيان ثامن الحجج (ع) مشهد

رشته:

مكان‌ نگهداري: كتابخانه معلم مركز تربيت معلم شهيد كامياب

چكيده: اهداف كلي اين طرح پژوهشي به شرح زير است:

1-       بررسي عوامل بازدارنده در محيط آموزش و مدرسه كه مانع اجراي صحيح درس خوشنويسي مي‌گردد.

2-       ارائه پيشنهاداتي به مسولان و معلمان مرتبط با درس خوشنويسي

3-       بررسي كميت و كيفيت نيروي انساني متخصص در اجراي برنامه درسي هنر

4-       مطالعه تناسب حجم و محتوي كتاب هنر با ميزان ساعات تعيين شده

5-       بررسي ميزان علاقمندي معلمان آموزش ابتدايي با فعاليت‌هاي هنري

در اين رساله، پس از بيان مفاهيم مربوط به هنر و ابعاد مختلف آن (هنر درماني، هنر و خلاقيت استعداد هنري و مراحل رشد هنر و ...) توضيحاتي در مورد پيدايش خط و ابعاد مختلف آن (صنعت خط، مراحل تكامل خط، عوامل پيشرفت هنر خوشنويسي، تفاوت خط و خوشنويسي و انواع خطوط اسلامي و ايراني) ارائه شده است. در ادامه نيز، مطالبي در مورد تدريس هنر در مدارس، اهداف و ضرورت تدريس هنر، طرح درسي هنر در دبستان، اهداف آموزش خوشنويسي در مدارس و ... ارائه شده و مورد بررسي قرار گرفته است.

اين طرح با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طريق مراجعه مستقيم به كتابخانه‌هاي آستان قدس و مسجد گوهرشاد و نيز مراجعه به انجمن خوشنويسان شهر مشهد صورت پذيرفته است. به عبارتي تحقيق به صورت توصيفي تنظيم شده است و نتايج حاصل از آن با جداول فراواني و نمودارهايي به نمايش در آمده است.

نتايج و يافته‌هاي اين پژوهش، مي‌تواند راهگشاي معلمين هنر در جهت آموزش بهتر هنر خوشنويسي و رفع عوامل بازدارنده‌ي اجراي صحيح برنامه‌ي درسي هنر در دبستان‌ها باشد.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی