نام : مروري بر ادبيات داستاني و داستان كوتاه در ايران
نام خانوادگی : / علي اكبر خانه باد
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: مروري بر ادبيات داستاني و داستان كوتاه در ايران

محقق: علي اكبر خانه باد

رشته و مقطع تحصيلي: ارشد زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر محمد بهنام فر

سال تحصيلي: 1377

دانشگاه / دانشكده: آزاد واحد بيرجند

رشته:

مكان‌ نگهداري: كتابخانه معلم، مركز تربيت معلم شهيد كامياب مشهد

چكيده: رساله حاضر به مروري بر ادبيات داستاني و داستان كوتاه در ايران اختصاص دارد و بر اين اساس در هفت فصل تدوين شده است.

در فصل اول كه عنوان آن شكل و شگرد‌هاي داستان نويسي در ادبيات كهن ايران است مواردي مانند قصه و قصه‌گويي اسطوره، افسانه و افسانه‌ي تمثيلي، حكايت و مقاصد، لطيفه، قصه‌هاي پريان و داستان سرايي و چريكه مورد بررسي قرار مي‌دهد. در فصل دوم به ادبيات داستاني كه شامل عناصر مشترك داستان‌ها، درونمايه، موضوع و حقيقت مانندي، زاويه‌ي ديد، شخصيت‌پردازي، صحنه‌پردازي، گفت‌و‌گو، سخن و بيان، فضا سازي و نماد در داستان مي‌شود، مي‌پردازد فصل سوم را به داستان كوتاه، اصول، عناصر و ارزش‌هاي ادبي، هنري داستان كوتاه و ميني ماليسم در ادبيات داستاني اختصاص داده.

فصل چهارم از پايه‌گذاري داستان كوتاه در ايران و از پايه‌گذاران آن كه عبارتند از جمال‌زاده، هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك، آل احمد، ابراهيم گلستان، اعتماد زاده، سيمين دانشور و بهرام صادقي صحبت مي‌كند. فصل پنجم نگاهي گذرا به ادبيات داستاني بعد از انقلاب دارد و قوت‌ها و ضعف‌ها و كمبود‌هاي آن را بررسي مي‌كند. در فصل ششم نسل‌ها و مكاتب داستان نويسي معاصر و ادبيات معاصر و نسل‌هاي ادبي عنوان شده است. نگارنده در فصل پاياني از نوآوران داستان كوتاه امروز بحث مي‌كند، و توضيحاتي در مورد هر كدام از آنها، عنوان مي‌كند.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی