نام : تاريخچه و چگونگي چليپا نويسي
نام خانوادگی : / مهدي حاجي‌زاده نارستان
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: تاريخچه و چگونگي چليپا نويسي

محقق: مهدي حاجي‌زاده نارستان

رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي هنرهاي تجسمي

اساتيد راهنما: آقاي رسول مرادي

سال تحصيلي: تابستان 1381

دانشگاه / دانشكده: مركز آموزش عالي فرهنگيان ثامن الحجج (ع) مشهد

رشته:

مكان‌ نگهداري: كتابخانه معلم، مركز تربيت معلم شهيد كامياب مشهد

چكيده: اين تحقيق از سه فصل تشكيل شده در فصل اول به تاريخچه خط نسعليق مي‌پردازد و چگونگي فراز وفرود آن را در قرون ده، يازده، دوازده و سيزده مورد بررسي قرار مي‌دهد. و شرايط زماني و نام‌آوران بهر دوره را توضيح مي‌دهد.

فصل دوم شامل اصول دوازده گانه كه عبارتند از تركيب، كرسي، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود، جازي، نزول مجازي، اصول، صفا و شأن، اصلاحات خوشنويسي و چند توصيه مهم براي تمام اقلام مي‌شود.

در فصل پاياني مواردي مانند مقدمه بر آداب خوشنويسي، كرسي حروف در سطر، اصول چليپا نويسي، انتخاب كشيده در چليپا، نمونه سطر چليپا و چليپاي دو كرسي مورد بررسي قرار گرفته.

 

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی