نام : نقش ادبيات در انقلاب مشروطه
نام خانوادگی : / محمود محمد نسب عمران
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: نقش ادبيات در انقلاب مشروطه

محقق: محمود محمد نسب عمران

رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر عباسقلي محمدي

سال تحصيلي: 66-1365

دانشگاه / دانشكده: دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

رشته:

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

چكيده: رساله حاضر داراي دو فصل است. فصل با عنوان بررسي ادبيات دوره مشروطه و عوامل تاريخي آن ابتدا به تعريف ادبيات، چگونگي آغاز و اهميت و رسالت آن و بررسي كوتاه تاريخي عصر مشروطه (مواردي كه زمينه ساز انقلاب مشروطه شدند) و بررسي ادبيات مشروطه و نقش آن در انقلاب مي‌پردازد.

و فصل دوم بررسي نقش چند تن از شاعران و نويسندگان عصر مشروطه (عشقي شاعر وطن، عارف شاعر ملي دوره‌ي مشروطيت و حاج عبدالرحيم طالبوف) مي‌باشد.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی