نام : آفرينش شاعرانه در شعر معاصر
نام خانوادگی : مرضيه نقدي زاده
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : زن
عنوان: آفرينش شاعرانه در شعر معاصر

 

محقق: مرضيه نقدي زاده

رشته و مقطع تحصيلي: ارشد ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر اشرف‌زاده

سال تحصيلي: 1377

دانشگاه / دانشكده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد / دانشكده ادبيات و علوم انساني

رشته:

مكان نگهداري: كتابخانه مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد واحد مشهد

چكيده: اين پايان‌نامه در 4 بخش تدوين شده است كه مطالب اصلي در بخش چهارم آمده و سه بخش اول به بيان كليات اختصاص دارد. در بخش چهارم، محقق به آفرينش شاعرانه اشياء در شعر معاصر (نيما يوشيج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري و منوچهر آتشي) مي‌پردازد و به اين منظور، 10 جلوه از آفرينش شاعرانه اشياء را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين جلوه‌ها عبارتند از : 1- آشنايي زدايي 2- پادنما( متناقض نما) 3- تشبيه 4- استعاره (تشخيص و تصاوير انتزاعي) 5- ساختمان‌هاي شاعرانه سخن 6- نمادها 7- نماهنگ (تصوير و موسيقي) 8- كاربرد باستاني (دركائيك) زبان (اشياء) 9-  صبغه اقليمي در شعر 10- كاربرد اشياء محاوره‌اي در شعر امروز

همچنين نگارنده، در هر يك از اين موارد، جلوه‌هاي مربوط به آنها از اشعار شاعران معاصر را مورد بررسي قرار داده و نتايج تحقيق را بر اين اساس ارائه نموده است.

طرح مذكور، بدليل گستردگي بررسي، نمونه‌اي مفيد براي بررسي جلوه‌هاي آفرينش شاعرانه در شعر فارسي است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی