نام : دلبران شعري در ادب فارسي «منيژه، ويس، شيرين، ليلي»
نام خانوادگی : / محمد ريحاني
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: دلبران شعري در ادب فارسي «منيژه، ويس، شيرين، ليلي»

محقق: محمد ريحاني

رشته و مقطع تحصيلي: ارشد زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر محمد فاضلي

سال تحصيلي: 74-1373

دانشگاه / دانشكده: دانشگاه آزاد واحد مشهد

رشته :

مكان نگهداري: كتابخانه معلم مركز تربيت معلم شهيد كامياب مشهد

چكيده: حديث عشق و حكايت دلدادگي عاشقان، جانمايه اين اثر است. نخست نگارنده ديد و دريافت خود را از «عشق» ، «عاشق»، «درد عشق» و «خاصيت عشق» باز گفته است، كه فصل اول را به تمامي در بر مي‌گيرد. سپس خلاصه‌اي از حكايت دلدادگان فراهم آورده تا خوانندگان را در صورت عدم دسترسي به «هوسنامه‌هاي منظوم» به كار آيد. همچنان طرح و تصويري از دلبران و حسن و افسون آنان در سنت ادبي چنان كه از منظومه‌ها بر مي‌آيد ارائه كرده است.

در فصلي كه بدليلي اختصاص دارد، مولف به وسع خويش كوشيده، حضور او را در آيينه و اقعيت و عرفان باز نمايد و در پاره ديگرف با نگاهي تحليلي از شخصيت ويس و رفتارهاي او سخن گفته است. شخصيت شيرين و چگونگي عشق او و اين كه چگونه او را مي‌توان نمادي از وفاداري عاشقانه دانست، فصل ديگر پايان‌نامه است. و سرانجام با بحثي در زمينه شخصيت ميژه و حالاتش، سخن را به پايان آورده است.

پايان‌نامه حاضر براي بررسي دلبران شعري در ادب فارسي منبع مفيدي است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی