نام : رنگ در ادبيات فارسي
نام خانوادگی : / كبري بيدختي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : زن
عنوان: رنگ در ادبيات فارسي

 

محقق: كبري بيدختي

رشته و مقطع تحصيلي: ارشد، زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر محمدرضا راشد محصل

سال تحصيلي: تابستان 1380

دانشگاه / دانشكده: دانشگاه آزاد واحد بيرجند

رشته : ...

مكان نگهداري: كتابخانه معلم، مركز تربيت معلم شهيد كامياب مشهد

چكيده: اين تحقيق داراي 5 بخش عمده است. بخش اول با عنوان «رنگ» شامل اين موضوعات است واژه‌ي رنگ، اهميت رنگ فيزيك رنگ.

بخش دوم با عنوان رنگ در فرهنگ و زندگي شامل مطالبي است در مورد كاربرد رنگ‌ها و معاني مربوط به هر كدام در گذشته و حال كه تحت اين عناوين ارائه شد است: فرهنگ جهاني، ايران تابستان، اسلام و عرفان در قسمت فرهنگ جهاني مطالب مربوط به هر رنگ داراي اين تقسيم بندي است. اديان و اساطيرف باورها و رسوم قومي و رسوم هنر، كاربردهاي امروزي.

در بخش سوم كه شيوه‌هاي بيان رنگ در ادبيات فارسي را شامل مي‌شود موضوعاتي از قبيل معادل‌هاي واژه رنگ و پسوند‌هايي كه در ساخت اسامي رنگ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد واژه‌ اصلي مورد استفاده براي هر يك از رنگ‌ها و معادل‌هاي آن كه براساس تشبيه براي بيان هر كدام در ادبيات فارسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به همراه شواهد گوناگون از اشعار فارسي، همچنين شواهد شعري مربوط به پديده‌هايي كه براي بيان رنگارنگي به كار مي‌رود.

در بخش جنبه معنايي رنگ در ادبيات فارسي نمونه‌هايي از معاني مثبت و منفي مربوط به هر يك از رنگ‌ها ذكر شده است. و در بخش پاياني نكاتي در مورد كاربرد رنگ در ادبيات فارسي مورد بررسي قرار گرفته كه عبارتند از ميزان كاربرد رنگ‌ها، رنگ‌هاي اصلي، ثانويه و ثالث، عدم توجه به درجات و انواع يك رنگ و توضيحي درباره‌ي اختلاط معنايي واژه‌هاي ازرق و كمبود و لاجوردي و نيلي و سير تاريخي كاربرد رنگ در ادبيات فارسي.

اين رساله در زمينه بررسي رنگ در ادبيات فارسي منبع مفيدي است.

 

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی