نام : سيماي حضرت زهرا (س) در آثار منظوم معاصر (از مشروطه به بعد)
نام خانوادگی : / حميده جليلي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : زن
عنوان: سيماي حضرت زهرا (س) در آثار منظوم معاصر (از مشروطه به بعد)

عنوان: سيماي حضرت زهرا (س) در آثار منظوم معاصر (از مشروطه به بعد)

محقق: حميده جليلي

رشته و مقطع تحصيلي:

اساتيد راهنما: دكتر محمد بهنام فر

سال تحصيلي: 1383

دانشگاه / دانشكده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

رشته: ...

مكان نگهداري: كتابخانه معلم مركز تربيت معلم شهيد كامياب

چكيده: اين رساله كه به شيوه‌ي بررسي كتابخانه‌اي انجام پذيرفته، شامل‌ 4 فصل كلي به شرح زير است: در فصل اول، زندگي‌نامه حضرت زهرا (س) به ترتيب توالي زمان بيان شده و بيشترين حجم كار را به خود اختصاص داده است. فصل دوم در زمينه‌ي انواع بزرگداشت‌هاي حضرت فاطمه (س) توسط رسول اكرم (ص) و انعكاس آن در شعر معاصر تدوين شده است. و فصل سوم با توجه به زندگي مشترك حضرت (س) با حضرت علي (ع) تنظيم شده است. فصل چهارم، بعد مادي اسوه‌ي زنان جهان را ترسيم كرده است‌(فاطمه (س) مادر امامت) به اين ترتيب، نگارنده‌، در مورد هر يك از موضوعات مطرح در زندگي حضرت صديقه (س) اشتعاري كه منعكس كننده‌ي‌ آن موضوعات در ادب پارسي است را، ذكر كرده است. منابع شعري مورد استفاده در اين تحقيق، در پنج دسته‌ي زير قابل تقسيم است:

الف) دوان‌هاي شاعران   ب) دفاتر شعري شاعران    ج) گزيده‌هاي ادبيات معاصر   د) مجموعه اشعار فاطمي گرد‌آوري شده

ه) مجموعه اشعار متنوع از شاعران مختلف كه برخي از شعرهاي آن درباره‌ي حضرت زهرا (س) مي‌باشد.

طرح مورد نظر، نمايانگر توجه فراوان شاعران معاصر به اين بانوي والامقام است.

اين رساله در حدود 450 صفحه دارد و منبع كاملي از اشعار مرتبط با حضرت زهرا (س) مي‌باشد.

 

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی