نام : سيماي زن در آثار سه عارف نامدار سنايي، عطار و مولوي
نام خانوادگی : / ناهيد توكلي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : زن
عنوان: سيماي زن در آثار سه عارف نامدار سنايي، عطار و مولوي

 

محقق: ناهيد توكلي

رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد

اساتيد راهنما:دكتر رضا اشرف‌زاده

سال تحصيلي: پاييز 1380

رشته: زبان و ادبيات فارسي

مكان نگهداري: كتابخانه مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد

چكيده: با توجه به شواهد موجود در آثار سه عارف و تطبيق آنها با سيماي قرآني بانوان، اين رساله در شش بخش تدويل شده. بخش اول به زنان سعادتمند اختصاص يافته در اين بخش زنان پاك ديني، زنان توبه كننده و زنان فرهيخته و پرهزكار مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در بخش دوم زنان بي‌بهره معرفي شده‌اند در بخش سوم سيماي عروسان شعري در آثار اين سه عارف تصوير شده است. در بخش چهارم نقش‌هاي زن به عنوان مادر، همسر، دختر و كنيزك مطرح شده است. بخش پنجم رساله به معرفي زنان در زندگي  مولانا اختصاص دارد و ديدگاه كلي سرشار در مورد زن و برخي وجوه اشتراك و اختلاف نظر آنها در بخش ششم رساله آورده شده است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی