نام : بررسي صور خيال در شعر معاصر
نام خانوادگی : / رضا افضلي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: بررسي صور خيال در شعر معاصر

رشته: زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد

استاد راهنما: دكتر محمد علوي مقدم

سال تحصيلي: 72-1371

استاد مشاور:‌ دكتر عباسقلي محمدي

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

 

چكيده:

در اين پايان‌نامه كه موضوع آن بررسي صور خيال در شعر فارسي است، با عينك بيان به تصاوير شعري نگريسته شده و از آنجا كه بررسي شعر تمامي شاعران اين دوره بزرگ به چندين رساله مستقل نياز دارد، به خاطر محدود نكردن دامنه پژوهش حاضر تنها به تصويرهاي خيالي در شعر هفت‌تن، از شاعران معاصر يعني ملك‌الشعرا بهار، ميرزاده عشقي،‌محمدحسين شهريار، نيما يوشيج، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري، نادر نادرپور بسنده شده است.

لازم به توضيح است كه صور خيال در شعر شاعران ياد شده بر اساس اهم تعاريف علماي بلاغت اسلامي و پاره‌اي از سخن‌شناسان امروز، مورد بررسي قرار گرفته و با آنكه برخي از تصويرهاي حساميزي پارادوكسي و سمبوليك اشاره مي‌شود، تكيه اصلي بر روي تصاوير پنجگانه مجاز، تشبيه، استعاره، تشخيص، كنايه و به طور كلي "محور افقي خيال" است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی