نام : مريم
نام خانوادگی : جعفرزاده
عنوان : نقاشي /
تاریخ تولد : شنبه، 25 خرداد 1325
جنسیت : زن

- اساتيد: اسپهبدي و ازتاما بهبهاني

- 23 سال سابقه فعاليت هنر ي دارند. برپايي آموزشگاه پويا از سال 68

- برپايي آموزشگاه فامين از سال 75 به بعد

- برگزاري نمايشگاه انفرادي، مشهد، 1375، 77، 81، 82

- برگزاري نمايشگاه انفرادي، تهران، نگارخانه لاله 1377

- برگزاري نمايشگاه انفرادي، تهران نگارخانه والي، 1381 و 1382

- شركت در چندين نمايشگاه گروهي

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی