نام : فرامرز
نام خانوادگی : مختارپور
عنوان : نقاشي /
تاریخ تولد : سه شنبه، 25 فروردين 1343
جنسیت : مرد

- اساتيد: اخباري و تحت تاثير استاد كاتوزيان- محسني و . . . قرار گرفته‌اند

- 30 سال سابقه فعاليت هنر نقاشي را دارند.

- در دوران دانش‌آموزي مقام اول استاني و مقام دوم كشوري را در سال 1355 كسب نموده‌اند

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، گاليران، سال 1368

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، نگارخانه ميرك، سال 1378

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان، سال 1379

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، نگارخانه ميرك، سال 1382

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان، سال 1382

- برگزاري نمايشگاه نقاشي رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان ، سال 1384

- شركت در چندين نمايشگاه گروهي در مشهد و تهران

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی