راهبردهاي اصلي حوزه هنري
تعداد مشاهده : 1042 اطلاع‌رساني  پنجشنبه، 2 اسفند 1386  11:06:19

راهبرد حوزة هنري عبارت است از:

1.  شناسايي، جذب، پرورش و معرفي استعدادهاي هنري در عرصه هنر متعهد.

2. تأكيد بر خلق و توليد آثار هنري فاخر و نمونه براي ابلاغ تعاليم اسلامي.

 

خط مشي‌ها:

براي تحقق اين دو راهبرد، خط مشي‌ها و فعاليت‌هاي زير مدنظر خواهد بود:

 1. تقويت كيفيت فعاليت واحدهاي ستادي بويژه واحدهاي هنري از طريق:

-  حضور با نشاط و هر چه بيشتر هنرمندان متعهد و پيش‌كسوت.

-  تأكيد بر توليد آثار فاخر و نمونه در هنر ديني به عنوان فعاليتي جريان‌ساز.

-  انجام مطالعات و تحقيقات بنيادي و كاربردي براي تبيين هنر ديني و اسلامي.

-  انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي جهت شناخت نيازهاي فكري و روحي استعدادهاي جوان و مخاطبين آثار.

 

2. تقويت كيفيت فعاليت‌هاي واحدهاي حوزة هنري به عنوان مركز ثقل فعاليت‌هاي اجرايي در تحقق دو راهبرد فوق‌الذكر از طريق:

-  برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي مناسب براي تقويت توان مديريتي، علمي و هنري مديران حوزه‌هاي هنري استان‌ها.

-  برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي مناسب براي تقويت توان كارشناسي، مربيان و هنرمندان مجري فعاليت‌ها در حوزة هنري استان‌ها.

-  اعزام مستمر و سازمان يافته هنرمندان پيش‌كسوت، انديشمندان و فرهيختگان توانمند در آموزش و تربيت هنرمندان جوان.

-  تأكيد بر گسترش تعامل حوزة هنري استان‌ها با هنرمندان پيش‌كسوت و متعهد استان‌ها، عالمان ديني و اساتيد دانشگا‌ه‌ها.

-  علمي‌سازي فرايند آموزش‌هاي كاربردي براي تربيت استعدادهاي هنري.

-  هدفمند كردن نشست‌ها، همايش‌ها، جشنواره‌هاي هنري در راستاي دو راهبرد اصلي.

 

3. اصلاحات سازماني و ساختاري از طريق:

 -  تأكيد بر ايجاد محيطي صميمي، پويا، تربيت‌كننده و رشد دهنده معرفتي، اخلاقي، علمي و هنري براي استعدادهاي جديد در محيط حوزة هنري.

-  تأكيد بر حفظ كوچكي ساختار، پويايي، انعطاف حوزة هنري با رويكرد بومي‌سازي و تمركززدايي ساختارها.

-  مستندسازي آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متناسب با حفظ پويايي يك محيط هنري.

-  بهره‌گيري از سيستم‌هاي جديد فناوري اطلاعات براي دسترسي به مخاطبين وگسترش فرايند شناسايي، جذب و پرورش هنرمندان جوان.

  
[ نام ]
   
[ ایمیل ]
   
   
 
 
 

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی