تاریخ انتشار  :  10:20 صبح ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
تعداد بازدید  :  506
Print
   
پدر! پرچم اسلام تکثیر می‌شود

گزارشى از اولين مراسم شب خاطره «حماسه فاطميون» درمشهد
اولين مراســم شب خاطره «حماســه فاطميون» در شــب ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد. اين مراسم با حضور خانواده هاى مهاجران افغانستانى مقيم مشهد و تعداد زيــادى از رزمندگان مدافع حرم حضرت زينب (س) در سينما آفريقاى مشهد برگزارشد. به نام مدافع حرم غبطه مى خورم رئيس ســازمان تبليغات اسلامى در اين مراسم گفت: به كســانى كه نام «مدافــع حرم» دارند، غبطه مى خورم و در پيش شما احساس كوچكى مى كنم. حجت الاسلام سيد مهدى خاموشى افزود: پس از نظام طاغوت و پيروزى انقلاب اسلامى، جنگ هشت ســاله به ايران تحميل شد كه مهاجران افغانستانى نيز در آن حضور چشمگيرى داشتند. اين مبارزات تا به امروز ادامه يافته است و اكنون تفكر انقلاب اسلامى در منطقه ميدان دار شده است. وى در ادامه خاطرنشــان ساخت: امروز محبين تفكر انقلاب اسلامى جغرافيا دارند.

اين جغرافيا ايران، عراق، سوريه، جنوب خليج فارس و يمن را در بر گرفته است و اكنون بايد اين سرزمين حفظ شود.عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصريح كرد: به كسانى كه فرمان رهبر معظم انقلاب را لبيك گفتند، غبطــه مى خورم و به خانواده هاى ايشــان مى گويم كه فرزندان شما پرچمدارانى هستند كه مسير حق را روشن مى كنند. نام فاطميون يعنى شجاعت همچنين رئيس حوزه هنرى انقلاب اســلامى كشور دراين مراسم ضمن اشاره به خاطره اى از رزمندگانى كه با پــاى پياده از زيارت اربعين به جنگ هاى دفاع از حرم مى پيوستند،گفت: بايد امروز از خود بپرسيم كه اين چه پديده اى است كه در قرن بيســت و يكم خداوند به ما جوانانى عطا كرده كه هر روز بيش از ديروز مشتاق جهاد و شهادت و دفاع از حريم اهل بيت(ع) هستند.

محسن مؤمنى شريف بيان كرد: دشمنان ما فكر نمى كردند كه با آغاز كردن جنگ، چنين اتفاقى بيفتد و آن ها با اين جنگ به دنبال نابودى اسلام بودند. وى تأكيد كرد: امروز مدافعانى براى اســلام به وجــود آمده اســت كه فاطميون تنهــا يكى از آن هاســت. نام فاطميون امــروز با ويژگى هايى چون شــجاعت، بصيرت، ايمان، احترام و جهاد همراه است. پرچم اسلام تكثيرمى شود در اولين بخش از مراسم خاطره گويى رزمندگان لشكر فاطميون، جانباز روح االله بختيارى به بيان مجاهدت هاى سربازان لشكر فاطميون و جريان جانبازى خويــش پرداخت. همچنيــن جانباز مدافع حرم حميد شجاعى برخى خاطرات خود را بيــان كرد. وى از نقش پررنگ مادرش در اين مجاهدت ها ياد كرد. مادر اين جانباز مدافع حرم، دو فرزند و همســر خود را براى دفــاع در برابر نيروهاى تكفيرى تقديم كرده است. جانباز مدافع حرم هادى ميرزايى نيز در شب خاطره حماسه فاطميون به خاطره گويى پرداخت.

ســپس گروه كُر حوزه هنرى انقلاب اســلامى خراسان رضوى به همراه گروه نمايش آيينى به اجراى برنامه پرداختند. در اين برنامه تعدادى از سرودهاى انقلابى و حماسى به همراه نمايشى از جهاد رزمندگان در دوره هاى مختلف اجرا شد و مورد استقبال حضاردرسالن قرارگرفت. همچنين ســيده يگانه ســجادى، فرزند شهيد مدافع حرم سيد اسداالله سجادى، دكلمه نامه اى براى پدر شهيدش قرائت كرد. در قسمتى از اين نامه فرزند شهيد بزرگوار مدافع حرم خطاب به پدر شهيدش گفت:پدر! پرچمت بر زمين نيفتاده؛ امروز پرچم سبز تو به دست هزاران عاشق مبارز است و تكثيرمى شود. رونمايى ازاولين پوستر مقاومت در ادامه اين مراســم از تعــدادى از خانواده هاى شهداى لشكر سرافراز فاطميون قدردانى به عمل آمد. مادران و خواهران دعوت شــده از خانواده هايى بودند كه بيــش از دو فرزند خود را در راه دفاع از حريم اهل بيت(ع) تقديم كرده بودند. در بخشــى از اين مراســم مــادران و خواهران شــهداى مدافع حرم از پوستر طراحى شده به مناسبت شب خاطره حماسه فاطميون رونمايى كردند.

اين پوستر توســط صابر شيخ رضايى، از طراحان برجسته كشورى طراحى شده و همزمان با ايــن رونمايى، پايگاه اطلاع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى نيز اين پوســتر را براى اولين بار منتشر كرد. نمايشگاه مقاومت در بخش پايانى خاطره گويى شب خاطره ها، سه رزمنده ديگر از لشكر فاطميون به بيان خاطرات خويش پرداختند. جانباز مدافع حرم حجت االله مرشدلو در خاطره اى اصرار هاى مكرر خود براى حضور در جبهه هاى دفاع از حريم اهل بيت(ع) را بيان كرد. ســپس سيدحسن حسينى جانباز روشندل لشــكر فاطميون نيز مورد قدردانى و تشويق خانواده ها قرار گرفت. در حاشيه اين مراسم نمايشــگاهى از آثار سه كارگاه سه روزه هنرمندان افغانستانى با موضوع «مقاومت» نيز درسالن انتظارسينما آفريقا براى علاقه مندان، به نمايش گذاشته شد. اين مراسم توســط حوزه هنرى انقلاب اسلامى خراســان رضوى و با مشاركت معاونت فرهنگى اجتماعى ســپاه امام رضا (ع) و بخش فرهنگى لشكر فاطميون، در سينما آفريقا برگزار شد.

نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال


استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی